Showing 1–12 of 49 results

Show sidebar
Hiển thị 9 24 36

Ba Rọi Bò Mỹ BBQ

Khối lượng: 300g
90,000

Ba Rọi Bò Mỹ BBQ

Khối lượng: 500g
160,000
Đóng

Ba Rọi Bò Mỹ Hotpot

Khối lượng: 300g
90,000

Ba Rọi Bò Mỹ Hotpot

Khối lượng: 500g
150,000
Đóng

Ba Rọi Bò Úc

Khối lượng: 300g
75,000
Đóng

Ba Rọi Bò Úc

Khối lượng: 500g
120,000
Đóng

Ba Rọi Heo Bỉ

Khối lượng: 300g
79,000
Đóng

Ba Rọi Heo Bỉ

Khối lượng: 500g
120,000
Đóng

Ba Rọi Heo BỈ Không Da

Khối lượng: 500g
135,000

Bắp Bò Úc

Khối lượng: 300g
105,000

Bắp Bò Úc

Khối lượng: 500g
175,000

Bắp Hoa Bò Mỹ

Khối lượng: 500g
250,000