Tất cả
  • Tất cả
  • Lẩu
  • Nướng
  • Áp chảo
  • Steak

Ba Rọi Bò Mỹ BBQ

Khối lượng: 300g
90,000

Ba Rọi Bò Mỹ BBQ

Khối lượng: 500g
160,000

Ba Rọi Bò Mỹ Hotpot

Khối lượng: 300g
90,000

Ba Rọi Bò Mỹ Hotpot

Khối lượng: 500g
150,000

Ba Rọi Bò Úc

Khối lượng: 300g
75,000

Ba Rọi Bò Úc

Khối lượng: 500g
120,000

Ba Rọi Heo Bỉ

Khối lượng: 300g
79,000

Ba Rọi Heo Bỉ

Khối lượng: 500g
120,000

Ba Rọi Heo BỈ Không Da

Khối lượng: 500g
135,000