Tất cả
 • Tất cả
 • Lẩu
 • Nướng
 • Áp chảo
 • Steak
 • Chiên
 • Gia vị

Ba Rọi Bò Mỹ BBQ

Khối lượng: 300g
90,000

Ba Rọi Bò Mỹ BBQ

Khối lượng: 500g
160,000
Đóng

Ba Rọi Bò Mỹ Hotpot

Khối lượng: 300g
90,000

Ba Rọi Bò Mỹ Hotpot

Khối lượng: 500g
150,000
Đóng

Ba Rọi Bò Úc

Khối lượng: 300g
75,000
Đóng

Ba Rọi Bò Úc

Khối lượng: 500g
120,000
Đóng

Ba Rọi Heo Bỉ

Khối lượng: 300g
79,000
Đóng

Ba Rọi Heo Bỉ

Khối lượng: 500g
120,000
Đóng

Ba Rọi Heo BỈ Không Da

Khối lượng: 500g
135,000

Bắp Bò Úc

Khối lượng: 300g
105,000

Bắp Bò Úc

Khối lượng: 500g
175,000

Bắp Hoa Bò Mỹ

Khối lượng: 500g
250,000
Đóng

Bắp Hoa Bò Mỹ Hotpot

Khối lượng: 300g
175,000
Đóng

Bò Mỹ Xay

Khối lượng: 300g
81,000

Bò Mỹ Xay

Khối lượng: 500g
135,000
Đóng

Bò Tổng Hợp

Khối lượng: 300g
93,000
Đóng

Bò Tổng Hợp

Khối lượng: 500g
155,000
Đóng

Bò Xay Bulgogi

Khối lượng: 300g
103,500
Đóng

Bò Xay Bulgogi

Khối lượng: 500g
172,500
Đóng

Cá Viên Cốm Xanh

Khối lượng: 500g
  69,000
  Đóng

  Cá Viên Sốt Cam

  Khối lượng: 500g
   69,000
   Đóng

   Chóp Vai BBQ

   Khối lượng: 300g
   145,800

   Chóp Vai BBQ

   Khối lượng: 500g
   243,000
   Đóng

   Chóp Vai Hotpot

   Khối lượng: 300g
   145,800